Posjeti...

Trenutno je 8 posjetitelja online

Tel:092/1990-267


U ovoj animaciji scena i model su virtualni. Svaki od elemenata je zasebno modeliran sa pripadajućim materijalima. Za model automobila napravljen je rigging sa animacijom kretanja.