Posjeti...

Trenutno je 32 posjetitelja online

Tel:092/1990-267

Mali pojmovnik 3d vizualizacije

Dragi korisnici, obzirom da smo primjetili da u našoj uobičajenoj komunikaciji putem telefona i e-mail-a, značajno vrijeme potrošimo na objašnjavanje pojmova iz područja 3d vizualizacije, odlučili smo sastaviti kratki pojmovnik uobičajenih termina koje koristimo. Nadamo se da će unaprijediti našu komunikaciju i malo otvoriti vrata u poimanje elemenata iz područja 3d vizualizacije.
Vaš Pixel-lab.  

 

3d vizualizacija

- podrazumijeva postupak stvaranja virtualnog/ih modela/scene, u određenom programu,

za koje se dodijeljuju pripadajući materijali u odgovarajućim uvijetima osvjetljenja i nekim drugiim efektima. 3d vizualizacija uključuje : modeliranje i renderiranje.

 Modeliranje

- podrazumijeva stvaranje oblika (mesh) pomoću elemenata određenog programa. Oblici (Meshes) mogu biti Poly mesh, Quad Mesh, Triangle Mesh, NURBS... 
Najpopularniji programi za modeliranje su : 3ds max, Maya, Zbrush, Cinema4D, Rhino, Blender, itd.

 Render

- završni proizvod 3d vizualizacije. Renderi u 3d vizualizaciji su statični ili animacije. Razlikuju se prema :kvaliteti, od jednostavnih prema fotorealističnih, izlaznom formati, rezoluciji i dr. Popularni render engine software-i su: V-ray, Mental Ray, Corona, Arnold, Maxwell, Redshift i dr.

Referentni materijali

- odnosi se na sav onaj materijal prema kojemu se izrađuje virtualni model ili scena. u određenom projektu. Referentni materijal uključuje: nacrte, skice, crteže, usmene upute, fotografije, web poveznice, CAD datoteke i sl. Kvaliteniji referentni materijal skraćuje vrijeme izrade,otklanja nejasnoće u komunikaciji ; razliku između izvršenog projekta sa strane davatelja usluge 3d vizualizacije i onoga što je klijent zamislio, te u konačnici utječe na završnu cijenu projekta .

Točka pogleda

- ili POV( point of view) , označava zadani položaj virtualne kamere/fotoaparata u odnosu na virtualni model/scenu, kao konačni kadar, kojim su dogovorno obuhvaćene/istaknute značajke modela /scene u projektu .

Shader

- programski algoritam koji određuje značajke modela, poput boja, osvjetljenja, neravnina, refleksije, transparencije i dr., prilikom procesa renderiranja.Neki od shader-a su :Phong, Blinn, Ward i dr.
Više na:  Types of shaders - as defined by MR