Obnova - Sisak, Petrinja

Tipske kuće

 Obnova nakon potresa

 Sisak i Petrinja