Kompozicija primjer 3.

Primjer kompozicije virtualnih modela na prethodno snimljenu lokaciju.