pr.2. - kompozicija - urbano naselje

Primjer animacije, kompozicije virtualne scene na ranije snimljen video. Primjenjuju se uvjeti i materijali realne scene na virtualnu. Također, virtualna scena je usklađena sa kretnjama kamere realne scene, radi realističnijeg dojma. Kompozicija može biti statička (still image) i animacija.