pr.5. - 3d virtualni model

Primjer detaljno izrađenog 3d modela sa pripadajućim teksturama. Model je raspoloživ za kupnju, te je insert ready. Render je napravljen pomoću HDR fotografija, koje doprinose realističnosti modela.