pr.6. - kompozicija virutalne scene na realnu pozadinu

Virtualna scena koja se sastoji od Jeep-a i modela blata je, u post produkciji, komponirana na realnu pozadinu. U postprodukciji su dodani efekti kako bi se postigka realističnost završnog rendera.